วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บ้านนาสะเทือน คาราวาน

สามล้อ คาราวาน

คนนอก คาราวาน

นั้นก็คงเพียงพอ คาราวาน

แดนเสรี คาราวาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพื่อมวลชน จิ้น กรรมาชน

นกเขาเถื่อน คีตาญชลี

เสียงจากคีตาญชลี คีตาญชลี

สอดคล้องสมดุล โฮป

คาถาเศรษฐี เทียรี่ เมฆวัฒนา

ย่าโม เทียรี่ เมฆวัฒนา

ถึงเพื่อน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เธอผู้เสียสละ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เพลงเก่าสมัย 14 ตค.

อยุ่ตรงนี้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เงินล้าน โมเดิร์นด็อก

คนล่าฝัน คาราบาว

พ่อ คาราวาน